Stawianie ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Stawianie sztachety z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s